• Geologické a projekční práce

    Poskytujeme celé spektrum služeb v oborech hydrogeologie, inženýrské geologie, radonometrie a projekční činnosti (vodohospodářské stavby).

    Naše služby

    slide-layer-79

Mezi nejčastější úkoly patří:

Vyřešení vsakování srážkových vod

Vyřešení vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum, návrh a výpočet retenčně-vsakovacího systému

Zajištění nového a legalizace starého vodního zdroje

Zajištění nového a legalizace starého vodního zdroje

Projekt průzkumného vrtu, hydrogeologický posudek, projekt geologických prací, projektová dokumentace studny

Likvidace přečištěných odpadních vod

Likvidace přečištěných odpadních vod

Hydrogeologický posudek a projektová dokumentace ČOV

Provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro založení budovy

Provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro založení budovy

Sondážní práce a zpracování závěrečné zprávy

Stanovení radonového indexu pozemku

Stanovení radonového indexu pozemku

Měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na pozemku a vypracování protokolu

Jsme tým lidí s několikaletou praxí v oboru geologie a hydrogeologie.

Máme oprávnění v oborech hydrogeologie a inženýrské geologie.

Disponujeme zvláštní odbornou způsobilostí k měření radonového indexu pozemku.

Samozřejmostí je autorizace v oboru vodohospodářské stavby.

Klademe důraz na kvalitu, rychlost a nízké ceny.

Nahoru