• Geologické a projekční práce

    Vrtané studny na klíč – vyřízení povolení, vypracování dokumentace, realizace vrtu s ověřenou firmou. Hydrogeologický posudek a projektová dokumentace ČOV, včetně povolení. lnženýrsko-geologický průzkum pro založení budovy, průzkum pro vsakování srážkových vod pro stavební povolení, stanovení radonového indexu pozemku.
    Naše služby

Mezi nejčastější úkoly patří:

Zajištění vodního zdroje na klíč

Zajištění vodního zdroje na klíč

Vyřízení všech potřebných povolení, vypracování autorizované dokumentace, realizace vrtu s ověřenou vrtnou firmou.
Likvidace přečištěných odpadních vod

Likvidace přečištěných odpadních vod

Vyřízení všech potřebných povolení, vypracování autorizované dokumentace, případné doporučení typu ČOV a montážní firmy.
Inženýrsko-geologický průzkumu pro založení budovy

Inženýrsko-geologický průzkumu pro založení budovy

Organizace a dokumentace sondážních prací, zpracování detailní závěrečné zprávy.
Vyřešení vsakování srážkových vod

Vyřešení vsakování srážkových vod

Organizace a dokumentace sondážních prací, zpracování detailní závěrečné zprávy, návrh a vypočet retenčně-vsakovacího systému.
Stanovení radonového indexu pozemku

Stanovení radonového indexu pozemku

Měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na pozemku a vypracování protokolu.
Jsme tým lidí s několikaletou praxí v oboru geologie a hydrogeologie.
Máme oprávnění v oborech hydrogeologie a inženýrské geologie.
Disponujeme zvláštní odbornou způsobilostí k měření radonového indexu pozemku.
Samozřejmostí je autorizace v oboru vodohospodářské stavby.
Klademe důraz na kvalitu, rychlost a nízké ceny.
Nahoru