• Kompletní vrtné, geologické a projekční práce

    Vrtané studny, posudky a průzkumy v oborech hydrogeologie a inženýrská geologie, zasakování odpadních i srážkových vod, podklady pro založení stavby, technické projekty, měření radonu.
    Naše služby

Mezi nejčastější úkoly patří:

Vrtané studny na klíč

Vrtané studny na klíč

Vyhledání a vybudování vodního zdroje včetně veškeré dokumentace a zajištění povolení na úřadě.
Inženýrsko-geologický průzkum pro založení budovy a sondážní práce

Inženýrsko-geologický průzkum pro založení budovy a sondážní práce

Provádění sondážních prací, zpracování detailní závěrečné zprávy včetně návrhu založení budovy.
Dokumentace k domovní ČOV

Dokumentace k domovní ČOV

Návrh vhodného řešení likvidace odpadních vod. Vyřízení všech potřebných povolení, vypracování autorizované dokumentace.
Vsakování srážkových vod

Vsakování srážkových vod

Organizace a dokumentace sondážních prací, zpracování detailní závěrečné zprávy, návrh a vypočet retenčně-vsakovacího systému.
Čerpací zkoušky a kamerové prohlídky

Čerpací zkoušky a kamerové prohlídky

Realizace hydrodynamických polních zkoušek a karotážních měření. Záznam kontrolních kamerových prohlídek vrtů.
Stanovení radonového indexu pozemku

Stanovení radonového indexu pozemku

Měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na pozemku a vypracování protokolu.
Nahoru