Ceník

Nejsme plátci DPH.

Uvedené ceny jsou informativního charakteru, konkrétní cenovou nabídku pro Vás rádi a pohotově zpracujeme.

Posudky a průzkumy

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod od 4 900 Kč
Hydrogeologický posudek ČOV pro likvidaci odpadních vod od 4 900 Kč
Hydrogeologický posudek kopané či vrtané studny od 4 900 Kč
Projekt geologického průzkumu od 4 900 Kč

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace studny od 4 900 Kč
Projektová dokumentace domovní ČOV od 5 500 Kč

Polní hydrodynamické zkoušky 

Vsakovací zkouška dle ČSN 75 9010 (vyhloubení vrtu v místě vsaku, nálev a vyhodnocení) od 4 500 Kč
Hydrodynamická čerpací a stoupací zkouška (kopaná či vrtaná studna) cena na vyžádání
 

Inženýrsko-Geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum (detailní závěrečná zpráva)

Sondážní práce (dle dohody: bagr, mobilní vrtná souprava, sondy dynamické penetrace) - rozsah pro běžný RD

Přebírka základové spáry

od 9 800 Kč

od 2 800 Kč

od 2 000 Kč

Inženýring

Vyřízení povolení studny či domovní ČOV 6 000 Kč

V ceně jsou zahrnuty terénní práce geologa a doprava do 120 km (počítáno tam a zpět z Prahy 11 – Háje).
V případě větší vzdálenosti je doúčtována sazba 8 Kč/km za každý kilometr nad 120 km.

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (41.4 + 5.4) *

Nahoru