Níže je možné shlédnout fotografie z terénních prací.

naše vrtná souprava - jádrové vrty a dynamická penetrace

Vrtání studny

VZORKY HORNIN A ZEMIN

Zajímavosti

Ukázky terénních prací

PROVÁDĚNÍ HYDRODYNAMICKÝCH ZKOUŠEK

Nahoru