O firmě

Nabízím profesionální a osobní přístup, pracuji zejména v terénu a práci od stolu nepraktikuji.
Jsem držitelem oprávnění v oborech hydrogeologie a inženýrské geologie.
Jsem osobou se zvláštní odbornou způsobilostí k měření radonového indexu pozemku.
Zajistím vypracování projektové (technické) dokumentace.
Úzce spolupracujeme se špičkovými odborníky v oblasti hydrogeologie, geotechnika a stavitelství.

Mgr. Miloš Klapka

  • autorizovaný hydrogeolog, inženýrský geolog a osoba se zvláštní odbornou způsobilostí v obasti radonometrie

  • v oboru působí aktivně od roku 2014, zkušenosti z komerční i vědecké sféry (VÚV TGM)

BIOGRAFIE

VZDĚLÁNÍ

2013–2018   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – Obor: Hydrogeologie
2010–2013   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta – Obor: Geologie

PRAXE

2018–současnost   GeoKomplet - Mgr. Miloš Klapka
2019–2020   Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.
2017–2019   G-servis Praha spol s. r. o.
2014–2017   GEOPRO.cz, s. r. o.

oSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY

2019   Oprávnění k vykonávání Činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany – stanovení radonového indexu pozemku
2019   Certifikát – kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří
2018   Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a inženýrská geologie

osvědčení a Certifikáty

Regiony působnosti

Středočeský kraj (Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník)
Západočeský kraj (Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany)
Severočeský kraj (Chomutov, Litoměřice, Louny, Most)
Jihočeský kraj (Strakonice, Písek, Tábor)
 

Nahoru