O nás

Klademe důraz na kvalitu, rychlost a nízké ceny.

Naše zkušenosti

Jsme tým lidí s několikaletou praxí v oboru inženýrské geologie a hydrogeologie. Zaměřujeme se na úkony v oblasti aplikované geologie. Tento obor řeší zejména praktické a každodenní úlohy:

  • vyhledávání nových zdrojů vody, optimalizace využití a ochrana stávajících vodních zdrojů
  • řešení vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních
  • návrh likvidace srážkových vod vsakem do podloží
  • zjišťování složení horninového prostředí pro účel založení stavby

Náplň práce

Náplní naší práce je tvorba veškerých hydrogeologických posudků, včetně projektových dokumentací k vodním stavbám. Portfolio našich služeb zároveň zahrnuje inženýrsko-geologické průzkumy pro založení stavby a vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Disponujeme oprávněním k činnosti v oborech hydrogeologie a inženýrské geologie. Samozřejmostí je autorizace v oboru vodohospodářské stavby.

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (11.5 + 37.7) *

Nahoru