Služby

Zaměřujeme se na úkony v oblasti aplikované geologie.

Naše služby

Mezi naše nejčastější úkoly patří:

Vyřešení vsakování srážkových vod

Vyřešení vsakování srážkových vod

Hydrogeologický průzkum

zajištění nového a legalizace starého vodního zdroje

zajištění nového a legalizace starého vodního zdroje

Hydrogeologický posudek a projektová dokumentace studny

likvidace předčištěných odpadních vod

likvidace předčištěných odpadních vod

Hydrogeologický posudek a projektová dokumentace ČOV

provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro založení budovy

provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro založení budovy

Sondážní práce a zpracování závěrečné zprávy

Inženýring

Inženýring

Zastoupení na úřadech a vyřízení povolení stavby (studny a ČOV)

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (18.1 + 46.2) *

Nahoru