Zaměřujeme se na úkony v oblasti aplikované geologie a projekci vodních děl.

Mezi nejčastější úkoly patří:

Zajištění vodního zdroje na klíč

Zajištění vodního zdroje na klíč

Vyřízení všech potřebných povolení, vypracování autorizované dokumentace, realizace vrtu s ověřenou vrtnou firmou.
Inženýrsko-geologický průzkumu pro založení budovy

Inženýrsko-geologický průzkumu pro založení budovy

Organizace a dokumentace sondážních prací, zpracování detailní závěrečné zprávy.
Likvidace přečištěných odpadních vod

Likvidace přečištěných odpadních vod

Vyřízení všech potřebných povolení, vypracování autorizované dokumentace, případné doporučení typu ČOV a montážní firmy.
Vyřešení vsakování srážkových vod

Vyřešení vsakování srážkových vod

Organizace a dokumentace sondážních prací, zpracování detailní závěrečné zprávy, návrh a vypočet retenčně-vsakovacího systému.
Hydrodynamické zkoušky

Hydrodynamické zkoušky

Realizace hydrodynamických polních zkoušek a karotážních měření.
Kamerové prohlídky vrtů

Kamerové prohlídky vrtů

Záznam kontrolních kamerových prohlídek vrtů.
Stanovení radonového indexu pozemku

Stanovení radonového indexu pozemku

Měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na pozemku a vypracování protokolu.
Sondážní práce

Sondážní práce

Provádění průzkumných sond pro inženýrsko-geologické průzkumy,
Nahoru