Inženýring

Naše služby zahrnují:

  • zajištění snímku katastrální mapy dotčeného pozemku se zakreslením místa odběru podzemní vody/vypouštění přečištěné odpadní vody

  • zajištění Situace širších vztahů místa odběru podzemní vody/vypouštění přečištěné odpadní vody

  • zajištění Souhlasu vodoprávního úřadu odboru životního prostředí 

  • zajištění Souhrnného stanoviska Obvodního báňského úřadu (u studny hlubší než 30 m)

  • zajištění Vyjádření krajského úřadu (u studny hlubší než 30 m)

  • zajištění Vyjádření správců sítí o existenci jejich vedení

  • podání Žádosti o vydání povolení k odběru podzemních vod a společného územního a stavebního povolení

  • veškeré náklady na komunikaci s úřady

Nahoru