Kamerové prohlídky a zkoušky vrtů

Ještě před tím, než uhradíte desetitisíce až statisíce korun vrtné firmě, nechte si zkontrolovat správné provedení díla odborně způsobilou osobou.

Jak poznáte, že je Vaše studna vyhotovena v souladu s projektovou dokumentací a platnými normami?

  • Pohledem shora nejzistíe skutečné provedení výstroje studny, účinnost těsnění proti zátoku povrchové vody ani skutečnou hloubku vrtu.

  • Raději nepodepisujte ihned po odvtrání souhlas se způsobem provedené práce vrtné firmy a nestvrzujte písemně souhlas a převzetí díla bez výhrad. Je vysoká pravděpodobnost, že studna nebyla provedena kvalitně dle normy a ověřené dokumentace.

  • Obsluhya vrtné soupravy nemá povědomí o sledu hornin, ve kterých vrtají, nemají žádná školení, ani absolvované zkoušky. S oblibou si vrtají po svém, přičemž do dokumentace málokdy nahlédnou. Tím pádem nemohou rozeznat případné a časté odchylky od posudku či projektu. Nejsou vzdělány v oboru hydrogeologie a mnohdy ani neznají elementární zákony a závazné normy. (Samozřejmě existují i světlé výjimky.)
Kamerové zkoušky vrtů a studen
  • Provádíme kamerové zkoušky vrtů do hloubek až 150 m.
  • Výstupem je AVI soubor se záznamem prohlídky.
  • Součástí je i autorizovaný komentář se zásádními snímky z kamerové zkoušky.
  • Kamerová zkouška odhalí přítoky povrchové vody do vrtu, hydraulický zkrat, případné pískování a skutečné provedení výstroje studny,
  • Na názorném obrázku je vidět průsak povrchové vody do vrtu, vrt se tak stává prakticky nevyužitelným!
Nahoru