Stanovení Radonového indexu pozemku

Radonový průzkum:

  • Měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu pomocí kalibrovaných přístrojů.

  • Stanovení radonového indexu pozemku jako podkladu pro ochranu staveb proti pronikání radonu do budov z geologického podloží.

  • Profesionální a individuální přístup.

  • Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radioační ochrany - stanovení radonového indexu pozemku.

Nahoru