Posudek a projektová dokumentace studny

Pokud se rozhodnete k realizaci vlastní studny, vaše kroky povedou na vodoprávní a stavební úřad. Na těchto úřadech budete předkládat hydrogeologický posudek a projektovou dokumentaci studny. Oba dokumenty Vám zajistíme se všemi náležitostmi a navíc za nízkou cenu.

Jaký je postup zpracování potřebných dokumentů?

  • nejprve vytipujeme vhodné umístění studny podle hydrogeologické situace v lokalitě;
  • navrhneme konstrukci vodního zdroje (zejména hloubka a průměr);
  • zhodnotíme vliv nové studny na hydrogeologický režim v lokalitě;
  • navrhneme parametry pro trvalé využití studny;
  • stanovíme množství vody pro povolení k odběru podzemních vod.

Tyto informace zpracujeme do formy přehledného a srozumitelného hydrogeologického posudku se všemi náležitostmi a kulatým razítkem odborně způsobilého hydrogeologa.

Druhým způsobem jak zřídit studnu je ohlásit a zrealizovat hydrogeologický průzkumný vrt. Po vyhloubení vrtu se provede čerpací zkouška a zpracuje se závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu, která nahrazuje hydrogeologický posudek.  Poté se hydrogeologický průzkumný vrt převede na stavební dílo (studnu). Rádi Vám hydrogeologický průzkum ohlásíme dotčeným orgánům (zpracujeme projekt geologického průzkumu), dohlídneme na realizaci vrtu a zpracujeme závěrečnou zprávu geologického průzkumu.

Na stavební úřad je nutné dodat spolu s hydrogeologickým posudkem rovněž projektovou dokumentaci vodního díla (studny) orazítkovanou autorizovaným inženýrem v oboru vodních staveb. Projektová dokumentace je zapotřebí k územnímu rozhodnutí o umístění stavby.

Studny projektujeme s ohledem na místní hydrogeologické podmínky i platnou legislativu. Svou práci děláme pečlivě a za nízké ceny.

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (23.1 + 8.6) *

Nahoru