Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum provádíme za účelem posouzení základových poměrů pro široké spektrum staveb.

Průzkumné práce jsou realizovány různými způsoby (ručním sondováním, pomocí bagru, lehké, či těžké vrtné techniky), a to dle hloubky založení objektu a místních geologických poměrů. Dle požadavků projektanta stavby lze průzkumné práce doplnit o laboratorní i polní zkoušky.

Výstupem jsou zejména údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech podloží a podzemní vodě na budoucím staveništi. Závěrečná zpráva obsahuje návrh založení budovy, doporučení pro zemní práce, přehledné tabulky a grafické výstupy. Samozřejmostí je potvrzení kulatým razítkem geologa (odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v inženýrské geologii)

Inženýrsko-geologický průzkum se hodí nejen pro bezpečné, ale i ekonomické založení stavby. Výdaj za inženýrsko-geologický průzkum se Vám zpravidla vrátí až několikanásobně.

Napište nám

Sečtěte a zaokrouhlete (16.5 + 22.8) *

Nahoru