INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Inženýrsko-geologický průzkum provádíme za účelem posouzení základových poměrů a návrh základových konstrukcí pro široké spektrum staveb.

KOMPLETNÍ inženýrsko-geologický průzkum

Jádrová sondáž zemin a hornin
  • Naše vrtná/sondážní souprava je výkoná a umožňuje provedení průzkumné sondy do hloubky až 8 m pod terénem.
  • Vrtání probíhá beraněním ocelových okénkových jádrovek, ve kterých se popisuje prakticky neporušené jádro.
  • Vrtná souprava vyžaduje průjezd pouze 80 cm a umožňuje sondování ve ztísněných prostorech (s výškou stropu do 260 cm).
  • Sondážní souprava váží cca 700 kg a vyžaduje průjezd pouhých 80 cm. Je namontována na samohybném pásovém podvozku s pryžovými pásy a je mimořádně vhodná do nerovného terénu..
  • Sondážní metoda je šetrná k pozemku, na rozdíl od bagru nenakypří zeminy v místě budoucí stavby a nezpůsobí poškození povrchu pozemku/zahrady.
Dynamické penetrační zkoušky
  • Jádrové vrtání kombinujeme se sondami lehké–střední–těžké–supertěžké dynamické penetrace podle ČSN EN ISO 22476-2 .
  • Jedná se o efektivní metodu pro zjištění mechanického stavu podloží stavby in-situ. Používáme výkonou a certifikovanou sodnážní soupravu s hloubkovým dosahem až 16 m.
  • Součástí zkoušky je detailní vyhodnocení s použitím sofistikovaných algoritmů umožňující odvození důležitých geotechnických parametrů geologického prostředí. 
  • Dle průběhu dynamického odporu na hrotu lze usuzovat na rozhraní jednotlivých vrstev zemin, pevnostní a deformační vlastnosti zemin, stupeň konzistence jemnozrnných zemin a index relativní ulehlosti (míru zhutnění) písčitých a štěrkovitých zemin.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná zpráva obsahuje detailní a přehledné vyhodnocení provedených prací pro projektanta nebo statika.

Výstupem jsou zejména údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech podloží a podzemní vodě na budoucím staveništi. Závěrečná zpráva obsahuje návrh založení budovy, doporučení pro zemní práce, přehledné tabulky a grafické výstupy. Samozřejmostí je potvrzení kulatým razítkem geologa (odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v inženýrské geologii)

Inženýrsko-geologický průzkum se hodí pro bezpečné a ekonomické založení stavby. Výdaj za inženýrsko-geologický průzkum se Vám zpravidla vrátí až několikanásobně.

Nahoru