sondážní práce - jádrové vrty a dynamická penetrace

KOMPLETNÍ inženýrsko-geologický průzkum

Jádrová sondáž zemin a hornin
  • Naše hydraulická, výkoná a mobilní vrtná souprava umožňuje provedení průzkumné sondy do hloubky až 6 m pod terénem.
  • Vrtání probíhá beraněním ocelových okénkových jádrovek, ve kterých se popisuje prakticky neporušené jádro.
  • Vrtná souprava vyžaduje průjezd pouze 80 cm a umožňuje sondování ve ztísněných prostorech (s výškou stropu do 260 cm).
  • Souprava je schopna vrtat na svažitých pozemcích a těžko dostupných místech.
  • Sondážní metoda je šetrná k pozemku, na rozdíl od bagru nenakypří zeminy v místě budoucí stavby a nezpůsobí poškození povrchu pozemku/zahrady.
Dynamické penetrační zkoušky
  • Jádrové vrtání kombinujeme se sondami lehké–střední–těžké–supertěžké dynamické penetrace podle ČSN EN ISO 22476-2 .
  • Jedná se o efektivní metodu pro zjištění mechanického stavu podloží stavby in-situ. Používáme výkonou a certifikovanou sodnážní soupravu s hloubkovým dosahem až 12 m.
  • Součástí zkoušky je detailní vyhodnocení s použitím sofistikovaných algoritmů umožňující odvození důležitých geotechnických parametrů geologického prostředí. 
  • Dle průběhu dynamického odporu na hrotu lze usuzovat na rozhraní jednotlivých vrstev zemin, pevnostní a deformační vlastnosti zemin, stupeň konzistence jemnozrnných zemin a index relativní ulehlosti (míru zhutnění) písčitých a štěrkovitých zemin.
Nahoru